Megalakult a Pécs Városrészek Viziközműveit Fejlesztő Viziközmű Társulat

Az alakuló közgyűlés 2007.02.22-én 21 órakor elfogadta az alapszabályt és a szervezeti és működési szabályzatot.
A közgyűlés megválasztotta két bizottságát:

Intéző Bizottság
Dr. Schmidt József (elnök)
Szomolányi Tibor (elnökhelyettes)
Máté István (tag)
Végh Péter (tag)
Andreas Burgermayer (tag)

Ellenőrző Bizottság
Vincze Sándor (elnök)
Balázs Gyula (tag)
Ferenczi Zoltánné (tag)

A megalakulás a cégbírósági bejegyzéssel válik jogerőssé.